Servtech AS er leverandør til offshore-, maritim- og landbasert industri

Salg, utleie, vedlikehold og resertifisering

Vi tilbyr salg, utleie, reparasjon, overhaling, testing og re-sertifisering av alle typer trykkakkumulatorer og pulsdempere. For å kunne rendyrke og spesialisere OE-gruppens satsing innen hydraulikk og akkumulatorer, ble Servtech AS etablert i 2011.

Gjennom vårt fokus på sikkerhet, pålitelighet og tett oppfølging av våre kunder er Servtech AS blitt en stadig mer foretrukket samarbeidspartner innen vårt fag.

Vi har dedikerte testfasiliteter som er av det beste i landet i sitt slag. Vårt mål er å finne de beste, sikreste og mest kostnadseffektive løsningene for våre kunder.

Besøk os på Linkedin:


Samarbeid med Ocean Team Group

OTG ble etablert 1995 og har siden starten samlet betydelig kunnskap og erfaring og blitt en av verdens ledende leverandører av totale rensesystemer. - les pressemeldingen her.


Konvensjonell olje-flushing

Vi leverer patenterte flushe-løsninger. Små uniter men med høy effekt og fleksibilitet

Puls-flushing:

Kontinuerlig strømning i system, med turbulente pulser som løser opp urenheter i systemet

 

Online puls-flushing:

Pulser i mellom min og maks trykk. Denne prosessen kjøres mens hydraulikk system er i full drift

Begge prosesser bruker systemets medie til flushing, fungere med både olje- og glykol-baserte væsker

 

 

Husk at...

80 % av alle skader i hydraulikk- og smøreolje -baserte systemer er forårsaket av uønskede partikler . Det er derfor tungtveiende økonomiske grunner for å ta dette problemet på alvor!

Dersom du lar oss rense systemene dine, vil det bidra til å sikre optimale produksjonsforhold.