Om Servtech A

Servtech AS er et salgs-/service-selskap i OE-gruppen og formidler salg, overhalling og re-sertifisering av alle typer akkumulatorer og tilhørende utstyr innen landbasert industri og offshore.

    • Vi har eget verksted med test- og flushe-fasiliteter på Vibemyr i Sandnes
    • Vi har kontakter med alle seriøse leverandørene av akkumulatorer og tilhørende utstyr
    • ISO godkjenning for 9001:2008 og 14001:2004 i mai 2014
    • Vi har investert i NDT / tykkelsemåler-utstyr og kunnskap for å spare kunde for ekstrapersonell offshore  
    • Vi har inngått samarbeid med OTG for å kunne tilby kunder en mer komplett leveranse, og unike produkter som sparer tid og penger

 

Vi ønsker å være en foretrukket samarbeidspartene for våre kunder – både nasjonalt og internasjonalt.

 

Sertifiseringer:

Sertivikat Achilles